+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Strategi og foreningsudvikling

Strategi og foreningsudvikling - et grundkursus for bestyrelser og ledere

19. september 2020 9.00 - 16.30

På dette grundkursus for bestyrelsesmedlemmer og ledere i mindre og mellemstore foreninger får I den nødvendige viden og inspiration til jeres vigtige udviklings- og strategiarbejde. I får konkrete værktøjer til at analysere foreningens ”sundhedstilstand” og opstille langsigtede mål, som bringer foreningen fremad på en både ambitiøs og realistisk måde.

I en verden som hele tiden forandrer sig, er det nødvendigt, at foreninger løbende tager bestik af udviklingen og planlægger den bedste fremtidige vej. Arbejdet med en strategi er netop det, der giver en forening mål og fælles retning. Derfor er det vigtigt, at I ikke kun udvikler en strategi, det er også vigtigt, at I udvikler den rigtige strategi, som passer til foreningen.

Strategien giver ikke alene mulighed for at blive skarpere på, hvilke mål I som forening vil opnå og hvordan I vil nå dem. Den hjælper jer også med at fokusere og tænke langsigtet fremad på en både ambitiøs, realistisk og velovervejet måde.

Dette kursus præsenterer en række redskaber til at analysere styrker og svagheder i foreninger – viden som bestyrelse og ledelse kan bruge i de strategiske overvejelser om foreningens overordnede fremtid. Deltagerne får blandt andet indblik i, hvordan en strategi for netop deres forening kan se ud, og de arbejder med at udvælge og opstille langsigtede strategiske mål og omsætte dem til konkret handling.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer og frivillige i foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men er for alle, der har brug for en indføring i og redskaber til at komme i gang med foreningens strategiarbejde.

Varighed og form

Kurset er tilrettelagt som et heldagskursus lørdag den 19. september fra kl. 9.00 til 16.30 og bygger på kortere oplæg fra underviser samt øvelser og opgaver – både individuelt og i mindre grupper. Derudover vil der være fremlæggelser i plenum og fælles refleksioner over strategiarbejdet i foreninger.

Bemærk! Der kan være max 20 deltagere på dette lokale kursus.

Kursusindhold

Kurset giver jer inspiration til, hvordan en strategi og et strategiforløb kan se ud i netop jeres forening.

Emnerne kan fx være: 

  • Indblik i, hvad strategiarbejdet omfatter
  • Viden om, hvordan I bedst fordeler rollerne i strategiarbejdet
  • Konkrete redskaber til at udarbejde analyser af foreningens ”sundhedstilstand” og opstille langsigtede mål for foreningens drift og udvikling.

På kurset arbejder deltagerne med en handlingsplan for foreningens strategiske mål og de får derfor en konkret målplan, som de straks kan gå i gang med at sætte i værk efter kurset.

Hent folder for arrangementet her (må meget gerne deles)!

Pris

I alt inkl. frugt, kaffe/the og frokost:

Medlemmer: kr. 150
Ikke-medlemmer: kr. 225

Tilmelding

Tilmelding senest den 4. september 2020 her: https://fcl.nemtilmeld.dk/28/

Underviser

Michael Wulff er forfatter, sociolog og ansat som chefkonsulent i Dansk Almennyttigt Boligselskab DAB. I 2015 var han med til at stifte Medborgerne - et initiativ, som arbejder for at styrke og organisere civilsamfundets fællesskaber. Michael har stor erfaring med udviklings- og strategiarbejde i frivillige foreninger og har både været frivillig og ansat rådgiver og udviklingskonsulent i flere organisationer i Danmark og England.

Tilmeld begivenhed Se alle arrangementer