+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Covid-19 retningslinjer

Covid-19 restriktioner per 29. april 2021

Opdatering 10. juni 2021

Fra på mandag er det slut med mundbind og krav om coronapas ved foreningsaktiviteter (dog ikke idræt).

Pr. 11. juni:

 • Indendørs forsamlingsloft hæves fra 50 til 100

Pr. 14. juni 2021:

 • Krav om mundbind/visir ophæves alle steder på nær i den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned.
 • Krav om coronapas ophæves for:
  o Biblioteker, arkiver mv.
  o Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder Folkeuniversitetet og aftenskoler

Pr. 1. august 2021:

 • Arealkrav lempes til 2 m2 pr. person. Hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 15. juli
 • Det lille forsamlingsloft afskaffes

Læs mere i Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

 

Opdatering 29. april 2021

Vigtige genåbningsdatoer for foreninger og foreningsaktiviteter

Aktuelt

 • Indendørs foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år må genåbne. Adgang til de fysiske lokaliteter er tilladt i det tidsrum, aktiviteterne udøves. Her gælder et forsamlingsloft på 25 personer. Voksne må gerne deltage, hvis det er nødvendigt for en forsvarlig afholdelse. I så fald er det 25 personer inkl. voksne. Der er ikke krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne.
 • Indendørs idrætsaktiviteter for personer over 70 år må genåbne, herunder lokaliteter, som huser disse aktiviteter. Adgang til de fysiske lokaliteter er tilladt i det tidsrum, aktiviteterne udøves. Her gælder et forsamlingsloft på 10 personer. Der er krav om coronapas.
 • Udendørs foreningsaktiviteter er mulige med forsamlingsloft på op til 50 personer. Aktiviteter og møder kan afholdes udendørs inden for retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv.

6. maj

 • Indendørs idrætsaktiviteter for alle voksne over 18 år genåbner. Adgang til de fysiske lokaliteter er tilladt i det tidsrum aktiviteterne udøves. Forsamlingsloftet på 25. Der er krav om gældende coronapas.

21. maj

 • Indendørs foreningsaktiviteter er mulige for aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter i lokaliteter med offentlig adgang, hvis hovedformål er at huse foreningsaktiviter som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse. Forsamlingsloft på 50. Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteterne.

Husk, at retningslinjerne kan ændre sig i takt med, at der indgås nye politiske aftaler om genåbningen. Følg med her:

-----------------------------------------------------

Opdatering 16. april 2021

Forsamlinger

Fra 21. april: Forsamlingsloftet hæves indendørs fra 5 til 10 personer og udendørs fra 10 til 50.

Fra 6. maj: Loftet hæves til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs.

Fra 21. maj: Loftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.

Fra 11. juni: Loftet hæves til 100 personer indendørs og det udendørs forsamlingsloft afskaffes.

Fra 1. august: Forsamlingsforbuddet afskaffes.

------------------------------------------------------------------

Opdatering 20. marts 2021

Med genåbningen af samfundet er der senest d. 22. marts indført en række lempelser med betydning for kultur-, idræts- og foreningslivet. Forsamlingsforbuddet er hævet til 10 personer udendørs og i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer. Det betyder, at følgende tiltag og restriktioner gælder på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet til og med 5. april.

Forsamlinger

 • Forsamlingsforbud på 5 personer indendørs. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig indendørs (Der gælder dog et forsamlingsforbud på 10 personer i Bornholms Regionskommune).
 • Forsamlingsforbud på 10 personer udendørs. Der må dermed maksimalt være 10 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere (se mere i forsamlingsbekendtgørelsen).
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, herunder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer. Det gælder blandt andet også skuespillere, musikere, dansere, sangere mv. samt medievirksomheder, tv-produktion mv.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for skoler, dagtilbud og andre institutioner, herunder folkehøjskoler såfremt andre restriktioner ikke er gældende (f.eks. lukning eller hjemsendelse).

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende skal holdes lukkede for offentligheden.
 • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukkede for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idrætsgren.

Kilde: Altinget og CFSA