+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Lemvigegnens landboforening

Vejen til det bedste samarbejde
Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen.
Regionen står også for en tredjedel af den samlede danske landbrugsproduktion.
Lemvigegnens Landboforening er talerør for vores medlemmer lokalt, regionalt og nationalt.

Tæt lokal dialog
Vi er i tæt dialog med Lemvig Kommune, hvor vi i fællesskab løser opgaver som fx miljøgodkendelser. Hver anden måned afholdes et møde med Teknik- og Miljøafdelingen i kommunen, hvor vi drøfter aktuelle sager og fastlægger den videre køreplan. Vi drøfter også mærkesager, som vi er blevet gjort opmærksomme på af medlemmerne.
Vi sørger tillige for at udnytte de synergifordele, der er mellem landbrug og andre erhverv i det nordvestjyske område.

Vi møder op
Regionalt afholder vi otte møder om året i Landbrug Midt-Vest, hvor vi afholder politiske temamøder og skaber videndeling på vegne af vores medlemmer. I Region Midt deltager vi også aktivt i et fællesskab, hvor de 17 formænd i landets landboforeninger mødes og diskuterer den regionale landbrugssituation med landets ministre.
Nationalt har vi gennem Landbrugs- og Fødevareministeriet et direkte talerør til Christiansborg bl.a. ved fire årlige formandsmøder, hvor nationale landbrugsanliggender bliver behandlet.

En strategisk tilgang
Hos Lemvigegnens Landboforening er vi bevidste om foreningens størrelse og kernekompetencer. I stedet for at søge ud og fusionere har vi valgt at samarbejde med strategiske partnere uden for huset, så vi kan koncentrere os om det, vi gør bedst, nemlig at levere den bedst mulige rådgivning. På den måde er vores kunder altid sikret den bedste service. Lemvigegnens Landboforening er netop til for dig.

Oplysninger

Industrivej 53, 7620 Lemvig