Samarbejdspartnere


Lemvig Kommune

Frivilligcenter Lemvig og Lemvig Kommune har en samarbejdsaftale, der blandt andet er med til at sikre frivilligcentret økonomisk


Socialstyrelsen bidrager økonomisk til Frivilligcenter Lemvig via deres pulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

 

 

 

 

Vi er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

 

 

 

 

 

Udskriv Email

FCL Bliv medlem box

 

FCL Foreninger box2

FCL kurser box