+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Frivilligtyper

Hvilken type er dine frivillige?

Motivation af sine frivillige er et stort fokuspunkt for de fleste foreninger. Men hvordan gøres det bedst?

Bogen "Den Nye Frivillighed" beskriver, hvordan frivillige kan opdeles i 7 grupperinger. Bogen tager udgangspunkt i unge frivillige, men kan sagtens overføres på alle frivillige. Det vigtigste i tilgangen er, at frivillige er forskellige.

De 7 frivilligtyper er:

 • Den sociale
 • Lederen
 • Den altruistiske
 • Den ambitiøse
 • Den materialitiske
 • Den identitetssøgende
 • Den interessebetonede

Der er udviklet et interviewværktøj til at bestemme, hvilken type frivillig man er. Hent værktøjet her!

"Den Nye Frivillighed" er skrevet af Ellen-Margrethe Dahl-Gren.

Nedenfor kan du læse, hvordan de 7 typer motiveres henholdsvis lederes:

Den sociale

Motiveres af:

 • Samværet med andre - enten om sagen/interessen eller relationerne
 • Stabilitet i kredsen af frivillige

Sådan ledes den sociale:

 • Skab rum for sociale aktiviteter i og uden for det frivillige arbejde
 • Hav fokus på fællesskabet og forholdet i frivilliggruppen
 • Pas på: At de frivillige ikke kun er interesserede i at hygge sig. De skal også udføre deres opgaver

Lederen

Motiveres af:

 • At få tildelt ansvar
 • At lede andre frivillige
 • Øget indflydelse i foreningen

Sådan leder du ledertypen:

 • Tildel ansvar - og anerkend resultaterne
 • Giv mulighed for, at den frivillige kan løbe med bolden selv og iværksætte egne initiativer
 • Pas på: Motivation og kompetencer skal hænge sammen. Ikke alle har kompetencerne til at lede andre!

Den altruistiske

Motiveres af:

 • Primært af sagen eller
 • Af at gøre en forskel for brugerne eller
 • Af at gøre en forskel for de øvrige frivillige
 • At udenforstående også anerkender foreningens sag

Sådan leder du den altruistiske type:

 • Gør formålet synligt for den frivillige
 • Sæt delmål og husk at fejre resultaterne. Inddrag den frivillige i udvikling af tiltag og målsætninger
 • På pas: Hvis målet er svært realisérbart, kan det komme til at virke håbløst for den frivillige

Den ambitiøse

Motiveres af:

 • Opnår nye og udvikler eksisterende kompetencer, der kan bruges i andre sammenhænge
 • Forbedret CV
 • Professionelt netværk, der kan åbne døre
 • Når ens kompetencer er særligt efterspurgte

Sådan leder du den ambitiøse type:

 • Tydeliggør mulighederne for kompetenceopbygning, kurser mv.
 • Vær tydelig i forhold til, hvordan og hvornår de kan få en anbefaling
 • Pas på: Ønsker du at fastholde den ambitiøse type over længere tid, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du finder andre faktorer, som motiverer den frivillige

Den materialistiske

Motiveres af:

 • At få noget helt konkret til gengæld for sit frivillige engagement (koncerter, rabatter, merchandise, mad mv.)
 • Findes typisk i foreninger uden humanitære formål

Sådan leder du den materialistiske type:

 • Giv den frivillige veldefinerede opgaver og roller
 • Tydeliggør som leder, hvad der forventes, og hvad de får tildelt
 • Pas på: Relationen til organisationen er ofte uforpligtigende og kortvarig, så opgaverne skal passe til denne type relation

Den identitetssøgende

Motiveres af:

 • At kunne sætte sig selv i forbindelse med foreningen (kunne profilere sig selv positivt igennem foreningen)
 • Hvis man er født ind i foreningen (identitetsforstærkende)
 • At få lov at fortælle om foreningen (med stolthed)

Sådan leder du den identitetssøgende type:

 • Tilbyd aktiviteter og et brand, som den frivillige ønsker at identificere sig med
 • Giv den frivillige mulighed for at bruge organisationens brand udadtil og forbinde sig selv med organisationen
 • Pas på: At brandet ikke bliver vigtigere end sagen og opgaverne i organisationen

Den interessebetonede

Motiveres af:

 • En særlig interesse for den sag, der arbejdes for eller for specifikke opgaver

Sådan leder du den intessebetonede type:

 • Giv den frivillige mulighed for selv at vælge, hvilke projekter eller opgaver han eller hun ønsker at varetage
 • Giv den frivillige mulighed foraselv at starte små projekter op
 • Pas på: Der kan være opgaver, som er svære at få løst, hvis de frivillige helt frit vælger, hvilke opgaver de ønsker at løse