+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Generalforsamling i Frivilligcenter Lemvig

FcL generalforsamling den 19. april 2023

GRATIS 19. april 2023 19.00 - 21.00

FRIVILLLIGCENTER LEMVIG

afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00

Tangsø Centret, Bækmarksbro

PROGRAM

19.00 Velkomst ved formand Claus Buelund
19.05 Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 5. Revideret regnskab til godkendelse
 6. Budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
 9. Valg af suppleanter for et år
 10. Valg af intern revisor for et år
 11. Eventuelt

21.00 Tak for i aften

Alle andre er velkommen til at deltage ved at tilmelde sig senest den 14. april 2023 på https://fcl.nemtilmeld.dk/36/

Forslag, der ønskes behandlet, sendes skriftligt til Jørgen Krogh på mail: info@frivilligcenterlemvig.dk senest 5. april 2023

Alle er velkommen.

Frivilligcenter Lemvigs bestyrelse

Tilmeld begivenhed Se alle arrangementer