Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag og torsdag kl. 08:00 til kl. 11:00 og fredag til kl. 10:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Lokalhistorisk Arkiv for Klinkby og Omegn

Arkivet har et lokale i Alt i Et Huset i den tidligere aula til skolen. Vi har åbent hver onsdag kl. 14-17. 

Os, der arbejder på arkivet, er alle frivillige og ulønnede. Arkivets indtægter til driften kommer udelukkende fra Klub-100 - d.v.s. fra personer, der støtter os ved at betale 100 kr. årligt som en form for kontingent. Desuden får vi af og til et tilskud fra Jysk Energis fond til nyanskaffelser. Vores arbejde går ud på at indsamle, bevare og formidle lokalhistorie fra de seks sogne, Hygum-Houe, Tørring-Heldum og Vandborg-Ferring. Vi tager meget gerne imod billeder og trykt materiale fra området, enten vi må beholde det, eller vi må låne det til kopiering.