Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Lemvig Træskibslaug

Vi arbejder for at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer med hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi. Og for gode forhold for vores ældre træskibe, og for at fremme det maritime miljø i Lemvig Havn gennem dialog og debat, om maritime emner. Og dermed formidle information og synspunkter vedrørende kystkultur, havnemiljø og træskibe gennem samarbejde med interesserede borgere, politikere samt lokale foreninger og institutioner og på landsplan med Træskibs Sammenslutningen.

Skibene i sig selv og de tilhørende vedligeholdelses- og reparationsarbejder er naturligt en del af miljøet og formidlingen.

Alle som ønsker at støtte et fortsat maritimt miljø på havnen er velkommen som medlemmer af Lemvig Træskibslaug.

Oplysninger

Højbovej 11, 7620 Lemvig