+45 20 80 14 50 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Bisidderordning

Har du brug for en bisidder?

Bisidderstøtte er et gratis tilbud til alle borgere. Alle har ret til at tage en bisidder med til møder med det offentlige. En bisidder er uddannet til at hjælpe og støtte dig i de svære møder med fx kommunen.
En bisidder er ikke en advokat, talsmand, eller partsrepræsentant. En bisidder er en person, der tilbyder at følges med dig til møder. Et par ekstra øjne og ører i situationer, hvor du ellers kan føle dig utryg eller usikker.
Som bisidder hjælper vi dig med at få ro og overblik over din situation. Vi hjælper dig til at beslutte, hvad du gerne vil have ud af et møde og til at gennemføre det.

Vi tilbyder at gå med ved fx:

 • Lægebesøg
 • Aftale på hospitalet
 • Møde med din sagsbehandler
 • Sager om fleksjob eller pension
 • Møde om visitation til hjemmehjælp
 • Bisidder for pårørende ved fx samtale på plejehjem
 • Ansøgning om hjælpemidler
 • Børne- og ungesager
 • Møde i Familieretshuset
 • Møde med banken
 • Møde med forsikringsselskab
 • Møde i skifteretten/arvesager
 • Møde med arbejdsgiver
 • Boligskifte

Vi ved, hvad der skal til for at skabe tryghed og et godt møde, og vi har grundlæggende viden om rettigheder og jura. Alle medlemmer af Bisidderkorpset har gennemført et 2-dages bisidderkursus og indgår desuden i et bisiddernetværk, hvor vi udveksler erfaringer og får ny
viden.

Bisidderordningen i Lemvig er etableret i et samarbejde med frivilligcentrene i Struer og Holstebro. Hent folder for Bisidderordningen her! Folderen kan også afhentes i trykt form på Frivilligcenter Lemvig og udvalgte steder rundt omkring i kommunen.

Ønsker du en bisidder, så kontakt telefon 2080 1450 eller e-mail: info@frivilligcenterlemvig.dk

Bisiddere i Lemvig

Allan Andersen   Inger Grønne   Ritha Hejlskov   

Allan Andersen                    Inger Grønne                         Ritha Hejlskov
 
Allan Andersen
Allan Andersen er tidligere forstander for børn og unge. Allan bidrager og støtter ved samtaler og møder med såvel private som alle offentlige myndigheder.
  
Inge Grønne
Inge har gennem mange år været ansat i Sundhedssektoren - både kommunalt og regionalt. Herfra har Inge erhvervet sig stor erfaring med mange forskellige mennesketyper. Både gennem uddannelse og efteruddannelse har Inge erhvervet sig en bred forståelse for, hvorfor mennesket reagere, som de gør feks. i en krisesituation. 
  
Ritha Hejlskov
Ritha har mange års erfaring i at omgås alle typer mennesker. Det er erfaringer, som hun har erhvervet sig fra arbejdet som socialpædagog og voksenunderviser, ligesom hun i en årrække har haft handicappede børn i pleje.