Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag og torsdag kl. 08:00 til kl. 11:00 og fredag til kl. 10:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Ældresagen Lemvig-Thyborøn-Harboøre

Ældre Sagen er en almen forening, hvis formål bl.a. er:

  • At virke for ældres sag,
  • At virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår,
  • At opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen,
  • At tale ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold,
  • At bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen, såsom ved samvær indbyrdes og med yngre generationer, for herved og på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.

Oplysninger

Vester Lemtorp 21, 7620 Lemvig
Jan Moeskjær Pedersen 29 88 44 85 jape46@outlook.dk