Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Lomborg - Rom Lokalhistorisk Arkiv

Lomborg-Rom Lokalhistorisk Arkivs formål er:

  • at fremme de lokalhistoriske interesser i Lomborg og Rom sogne
  • at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale i for af arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, kort, bøger og andre data uanset medium, med tilknytning til Lomborg og Rom sognes borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, dog ikke materialer, som arkivet i h.t. gældende bestemmelser ikke er berettiget til at opbevare.
  • gennem foredrag, udstillinger o.lign. at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden

Oplysninger

Lomborgvej 84, 7620 Lemvig