Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Persondatapolitik

Persondatapolitik

I vores privatlivspolitik for Frivilligcenter Lemvig finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig bruger dem til.

1. GENERELT

1.1. Denne privatlivspolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, I giver os, når I er i kontakt med Frivilligcenter Lemvig.

2. DATAANSVARLIG

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Frivilligcenter Lemvig
Vasen 14
7620 Lemvig
CVR nr. 39565501

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har I spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, kan I rette henvendelse på info@frivilligcenterlemvig.dk eller 61 89 54 24.

2.4. Ønsker I indsigt i jeres personlige oplysninger eller mener I, at der er registreret forkerte data – eller har I andre indsigelser, kan I ligeledes rette henvendelse til Frivilligcenter Lemvig. I har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om jer, og I kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

3. INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

3.1. Er I medlem eller kontakter I os fra hjemmesiden www.frivilligcenterlemvig.dk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om jer: navn, telefonnummer og e-mail-adresse.

3.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre I udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

3.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om jer.


4. BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

4.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som medlem. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som forening i Danmark, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

4.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondataforordningen.

4.3. Vi laver ingen profilering af jer og misbruger ikke jeres personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke jeres personlige oplysninger uden jeres samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

4.4. Er I medlem anvender vi jeres personlige oplysninger til at 1) svare på spørgsmål og efterkomme jeres anmodninger, 2) håndtere administration af jeres medlemsforhold og 3) kontakte jer via e-mail med tilbud og nyheder. 

5. DELING AF JERES PERSONOPLYSNINGER

5.1. Vi kan dele jeres personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os vores IT-drift, hosting, SMS-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

5.1.2. Vi deler jeres oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT, Socialstyrelsen og Datatilsynet.

6. DELING AF OPLYSNINGER MED MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

6.1 Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.

7. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

7.1. Ifølge persondataforordningen skal jeres personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer jeres personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til jeres rettigheder. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. I afgiver således jeres personlige oplysninger på eget ansvar.

7.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter formålet er afsluttet.

7.3. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi jer besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

7.4. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har I ifølge persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til jer. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om jer, er urigtige eller vildledende, har I ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. I kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om jer gøres til genstand for behandling. I kan også til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke. I har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende jer. Klage indgives til Datatilsynet.

8. SIDST OPDATERET

8.1. Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 15-5-2018.