Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Solgårdens/Søparkens Vennekreds

På opfordring fra plejehjemmet Solgården blev Solgårdens Venner startet i 1986.

Formålet er, at være til hjælp og støtte for såvel beboere som pårørende og personale.
Siden starten er plejehjemmet Solgården blevet udvidet med Søparken, og foreningen er nu støtte/vennekreds for begge afdelinger.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 5 bliver valgt på den årlige generalforsamling for to år ad gangen samt to personalerepræsentanter valgt af personalet. Områdelederen er fast medlem af bestyrelsen.

 

Alle kan blive medlem af Vennekredsen uden at have et familiemedlem på et af plejehjemmene.

Man forpligter sig ikke til at tage del i foreningens arbejde og arrangementer, men man kan stå som støttemedlem.

Det årlige kontingent er for tiden kr. 100,00 for enlige og kr. 150,00 for ægtepar.

Medlemsbladet ”SMÅ GLIMT”, som er et beboerblad, udgives hver tredje måned. Man kan som medlem få medlemsbladet enten tilsendt med posten, bragt ud, eller som noget nyt pr. e-mail om ønsket.

Indmeldelse kan ske til bestyrelsen af Solgårdens-/Søparkens Venner.

 

Af aktiviteter kan nævnes:

Hver onsdag eftermiddag kører Solbussen ture ”ud i det blå” med beboere fra to boenheder af gangen.

Andre boenheder besøges med sang og musik.

Disse aktiviteter går på skift mellem boenhederne.

Hver tirsdag formiddag er der gudstjeneste i Dagcentret, hvor Vennekredsen også her er behjælpelig med at give en håndsrækning, hvor det kunne være påkrævet. Påske- samt julegudstjeneste afholdes ligeledes på Dagcentret.

Den første torsdag i måneden afholder Vennekredsen pladespil. Alle beboere samt pensionister udefra er velkomne.

Ved øvrige torsdagsarrangementer er vennekredsen ligeledes til stede med hjælp og bistand efter behov.

En gang om året inviterer Vennekredsen beboerne med evt. ægtefælle eller besøgsven fra de to plejehjem samt fra ”Hesteskoen” til en gratis eftermiddag med lækkert kaffebord, musikalsk underholdning og amerikansk lotteri.

Indmeldelse som nyt medlem kan ske på en boenhed, Dagcentret eller til et bestyrelsesmedlem.

Kontingentet betales til et bestyrelsesmedlem eller på konto nr:9589 5565742169  (Nordea)           

Oplysninger

Nygade 16, 7620 Lemvig