Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag og torsdag kl. 08:00 til kl. 11:00 og fredag til kl. 10:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
7 typer frivillige

Hvilken type er dine frivillige?

Motivation af sine frivillige er et stort fokuspunkt for de fleste foreninger. Men hvordan gøres det bedst?

Bogen "Den Nye Frivillighed" af Ellen-Margrethe Dahl-Gren opdeler frivillige i 7 typer. Bogen tager udgangspunkt i unge frivillige, men kan sagtens overføres på alle frivillige. Det vigtigste i tilgangen er, at frivillige er forskellige.

De 7 frivilligtyper er:

 • Den sociale
 • Lederen
 • Den altruistiske
 • Den ambitiøse
 • Den materialistiske
 • Den identitetssøgende
 • Den interessebetonede

Der er udviklet et interviewværktøj til at bestemme, hvilken type frivillig man er. Hent værktøjet her!

Nedenfor kan du læse, hvordan de 7 typer motiveres og ledes:

Den sociale

Motiveres af:

 • Samværet med andre - enten om sagen/interessen eller relationerne
 • Stabilitet i kredsen af frivillige

Sådan ledes den sociale:

 • Skab rum for sociale aktiviteter i og uden for det frivillige arbejde
 • Hav fokus på fællesskabet og forholdet i frivilliggruppen
 • Pas på: At de frivillige ikke kun er interesserede i at hygge sig. De skal også udføre deres opgaver

Lederen

Motiveres af:

 • At få tildelt ansvar
 • At lede andre frivillige
 • Øget indflydelse i foreningen

Sådan leder du ledertypen:

 • Tildel ansvar - og anerkend resultaterne
 • Giv mulighed for, at den frivillige kan løbe med bolden selv og iværksætte egne initiativer
 • Pas på: Motivation og kompetencer skal hænge sammen. Ikke alle har kompetencerne til at lede andre!

Den altruistiske

Motiveres af:

 • Primært af sagen eller
 • Af at gøre en forskel for brugerne eller
 • Af at gøre en forskel for de øvrige frivillige
 • At udenforstående også anerkender foreningens sag

Sådan leder du den altruistiske type:

 • Gør formålet synligt for den frivillige
 • Sæt delmål og husk at fejre resultaterne. Inddrag den frivillige i udvikling af tiltag og målsætninger
 • På pas: Hvis målet er svært realisérbart, kan det komme til at virke håbløst for den frivillige

Den ambitiøse

Motiveres af:

 • Opnår nye og udvikler eksisterende kompetencer, der kan bruges i andre sammenhænge
 • Forbedret CV
 • Professionelt netværk, der kan åbne døre
 • Når ens kompetencer er særligt efterspurgte

Sådan leder du den ambitiøse type:

 • Tydeliggør mulighederne for kompetenceopbygning, kurser mv.
 • Vær tydelig i forhold til, hvordan og hvornår de kan få en anbefaling
 • Pas på: Ønsker du at fastholde den ambitiøse type over længere tid, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du finder andre faktorer, som motiverer den frivillige

Den materialistiske

Motiveres af:

 • At få noget helt konkret til gengæld for sit frivillige engagement (koncerter, rabatter, merchandise, mad mv.)
 • Findes typisk i foreninger uden humanitære formål

Sådan leder du den materialistiske type:

 • Giv den frivillige veldefinerede opgaver og roller
 • Tydeliggør som leder, hvad der forventes, og hvad de får tildelt
 • Pas på: Relationen til organisationen er ofte uforpligtigende og kortvarig, så opgaverne skal passe til denne type relation

Den identitetssøgende

Motiveres af:

 • At kunne sætte sig selv i forbindelse med foreningen (kunne profilere sig selv positivt igennem foreningen)
 • Hvis man er født ind i foreningen (identitetsforstærkende)
 • At få lov at fortælle om foreningen (med stolthed)

Sådan leder du den identitetssøgende type:

 • Tilbyd aktiviteter og et brand, som den frivillige ønsker at identificere sig med
 • Giv den frivillige mulighed for at bruge organisationens brand udadtil og forbinde sig selv med organisationen
 • Pas på: At brandet ikke bliver vigtigere end sagen og opgaverne i organisationen

Den interessebetonede

Motiveres af:

 • En særlig interesse for den sag, der arbejdes for eller for specifikke opgaver

Sådan leder du den interessebetonede type:

 • Giv den frivillige mulighed for selv at vælge, hvilke projekter eller opgaver han eller hun ønsker at varetage
 • Giv den frivillige mulighed foraselv at starte små projekter op
 • Pas på: Der kan være opgaver, som er svære at få løst, hvis de frivillige helt frit vælger, hvilke opgaver de ønsker at løse