Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Danske Handicaporganisationer - Lemvig

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere. Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Om DH afdelingen

  1. DH-afdelingen er det fælles handicappolitiske samlingspunkt / sted i Lemvig Kommune for DH’s 34 medlemsorganisationer.
  2. Formålet med DH-afdelingen er at formidle samarbejdet mellem DH's medlemsorganisationer i Lemvig kommune og søge at fremme fælles interesser.
  3. DH arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere, har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Kerneopgaver for DH afdelingen: 

Nedenstående beskriver DH-afdelingens kerneopgaver. Listen er således ikke udtømmende, men rummer de væsentligste funktioner for DH-afdelingen.

  • Skabe optimale rammer i afdelingen, med fokus på at udnytte hinandens forskellige kompetencer, viden og ressourcer.
  • Søge indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen, som vedrører handicapområdet. Skabe en godt kontakt til kommunalpolitikere og kommunens embedsmænd Udpege repræsentanter til Handicaprådet (og evt. andre råd) og sikre en god dialog mellem DH-afdelingen og de udpegede repræsentanter.

Oplysninger

Storegade 20, 7620 Lemvig
Anne Kirstine Leth 23 46 03 15 akleth@mail.dk