Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu

Frivilligcenter Lemvig

Frivilligcenter Lemvigs arbejdsgrundlag er fastlagt gennem følgende mission og vision.

Mission
Frivilligcenter Lemvig skal være den platform, der understøtter og faciliterer, at det frivillige arbejde har gode rammer lokalt og at potentialet i forenings- og frivilliglivet realiseres og udvikles.

Vision
Lemvig kommune har et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor de frivillige foreninger blomstrer med hvert deres særkende. Det opleves meningsfyldt og attraktivt for alle at være en del af de frivillige fællesskaber og tage et frivilligt og medmenneskeligt ansvar.
Det lokale frivillige arbejde er præget af høj kvalitet og engagerede frivillige. Alle, der har et ønske om at bidrage frivilligt, finder let og hurtigt vej til attraktive og relevante opgaver.
Der er en stærk sammenhængskraft på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune og erhvervsliv, der fremmer en helhedsorienteret tilgang til udvikling af kommunen, som et godt sted at bo, leve og at være frivillig i.

Oplysninger

Vasen 14, 7620 Lemvig