Kontoret: +45 20 80 14 50 Mandag, torsdag og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00 info@frivilligcenterlemvig.dk
Menu
Mission og strategi

Mission, vision og strategi

Frivilligcenter Lemvigs arbejdsgrundlag er fastlagt gennem følgende mission og vision.

Mission
Frivilligcenter Lemvig skal være den platform, der understøtter og faciliterer, at det frivillige arbejde har gode rammer lokalt, og at potentialet i forenings- og frivilliglivet realiseres og udvikles.

Vision
Lemvig Kommune har et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor de frivillige foreninger blomstrer med hvert deres særkende. Det opleves meningsfyldt og attraktivt for alle at være en del af de frivillige fællesskaber og tage et frivilligt og medmenneskeligt ansvar.
Det lokale frivillige arbejde er præget af høj kvalitet og engagerede frivillige. Alle, der har et ønske om at bidrage frivilligt, finder let og hurtigt vej til attraktive og relevante opgaver.
Der er en stærk sammenhængskraft på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune og erhvervsliv, der fremmer en helhedsorienteret tilgang til udvikling af kommunen, som et godt sted at bo, leve og at være frivillig i.

Strategi
Frivilligcenter Lemvigs strategi 2023-2024 er udarbejdet ultimo 2022. Den samlede strategi indeholder detaljerede målsætninger for de enkelte år. Strategiens fem overskrifter er:

  1. Stærke frivillige fællesskaber af høj kvalitet
  2. Let at blive / være frivillig
  3. Sammenhængskraft foreningerne i mellem og i mellem foreningerne, erhverv og kommune
  4. Særlige indsatser
  5. Drift af De Frivilliges Hus

Hent den samlede strategi her!